ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ (Turner Syndrome) : อาการ สาเหตุ การรักษา

  Bupa Team   02/12/2020 สารบัญ โรคเทอร์เนอร์คืออะไร? อาการของเทอร์เนอร์ซินโดรม การอยู่ร่วมกับกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ โรคเทอร์เนอร์คืออะไร? โรคเทอร์เนอร์ซินโดรม ร่างกายมนุษย์มีโครโมโซม 46 คู่ (หรือ 23 คู่) ที่เก็บสารพันธุกรรม โครโมโซม X และ Y เป็นตัวกำหนดเพศของคุณ เพศชายมีโครโมโซม X 1ตัวและโครโมโซม Y 1 ตัว เพศหญิงมีโครโมโซม X 2 ตัว เทอร์เนอร์ซินโดรมเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ เรียกอีกอย่างว่า monosomy X, gonadal dysgenesis และ Bonnevie-Ullrich syndrome ภาวะนี้พบในเพศหญิงเท่านั้น เทอร์เนอร์ซินโดรมเกิดขึ้นเมื่อโครโมโซม X บางส่วนหรือทั้งหมดขาดหายไป ภาวะนี้มีผลต่อผู้หญิงประมาณ 1 ใน 2,000 คน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ สามารถมีชีวิตที่แข็งแรงได้ แต่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อน เทอร์เนอร์ซินโดรมนั้นยังไม่มีวิธีป้องกัน อาการของเทอร์เนอร์ซินโดรม สำหรับผู้ป่วยเทอร์เนอร์ซินโดรม (เฉพาะผู้หญิง) จะมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่แรกเกิด หรือวัยเด็ก มือและเท้าบวม (ในวัยทารก) ตัวเตี้ย เพดานสูง หูอยู่ตำแหน่งต่ำ อ้วน เปลือกตาหย่อน เท้าแบน ผ
โพสต์ล่าสุด

ภาวะชักจากไข้สูง (Febrile Seizure) : อาการ สาเหตุและการรักษา

Bupa Team   02/12/2020 สารบัญ ภาพรวม อาการของภาวะไข้ชัก สาเหตุของภาวะชักจากไข้สูง การรักษาภาวะชักจากไข้สูง บทสรุป ภาพรวม โดยปกติภาวะชักจากไข้สูง (Febrile Seizure) เกิดขึ้นในเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 3 เดือนถึง 3 ปี โดยปกติเด็กจะมีอาการไข้ชักเมื่อมีไข้ขึ้นสูงมากกว่า 102.2 ถึง 104°F (39 ถึง 40°C) ภาวะไข้ชนิดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รวดเร็วยิ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการชักได้มากยิ่งขึ้น โดยปกติภาวะนี้มักเกิดขึ้นกับเด็กที่ป่วย โดยส่วนใหญ่ภาวะชักจากไข้สูงมักเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุ 12-18 เดือน ภาวะชักจากไข้สูงมี 2 ประเภทได้แก่ ภาวะ ไข้ ชักธรรมดาและภาวะไข้ ชักแบบเกร็งหรือกระตุกเพียงซีกเดียว  ซึ่งภาวะไข้ชักธรรมดาเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากกว่า อาการของภาวะไข้ชัก อาการภาวะชักจากไข้สูงมีอาการเกิดขึ้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของไข้ชัก อาการของภาวะชักจากไข้สูงแบบธรรมดาได้แก่ หมดสติ มีอาการแขนขากระตุกหรือมีอาการตัวสั่นอย่างรุนเเรง (โดยปกติมีเกิดอาการตัวสั่นเป็นจังหวะ) เป็นอาการสับสนหรือเหนื่อยหลังจากเกิดอาการชัก แขนและขาไ

แก้วหูทะลุ (Eardrum Rupture) : อาการ สาเหตุและการรักษา

Bupa Team   03/12/2020 สารบัญ แก้วหูทะลุคืออะไร สาเหตุของแก้วหูทะลุ อาการของแก้วหูทะลุ วิธีรักษาแก้วหูทะลุ บทสรุป แก้วหูทะลุคืออะไร แก้วหูทะลุ (Eardrum Rupture) หมายถึงมีรูขนาดเล็กเกิดขึ้น เยื่อแก้วหูหรือเยื่อ tympanic membrane ฉีกขาด tympanic membrane คือเยื่อบางๆที่กั้นระหว่างหูชั้นกลางและช่องหูชั้นนอก เยื่อแก้วหูเกิดการสั่นเมื่อมีคลื่นเสียงเข้าไปในช่องหู โดยการสั่นเกิดอย่างต่อเนื่องผ่านกระดูกบริเวณหูชั้นกลาง เพราะว่าการสั่นทำให้เกิดการได้ยิน ซึ่งการได้ยินของคุณเกิดความผิดปกติได้ถ้าหากเยื่อแก้วหูทะลุ นอกจากนี้เยื่อแก้วหูทะลุยังเรียกอีกชื่อว่าแก้วหูฉีกขาด ซึ่งอาการนี้สามารถทำให้สูญเสียการได้ยินถาวร สาเหตุของแก้วหูทะลุ การติดเชื้อ หูติดเชื้อเป็นสาเหตุทั่วไปที่ทำให้เกิดเยื่อเเก้วหูทะลุมากที่สุดโดยเฉพาะในเด็ก ในระหว่างเกิดหูติดเชื้อจะมีของเหลวสะสมอยู่ที่ด้านหลังของแก้วหู ส่งผลทำให้เกิดแรงดันจากการที่มีของเหลวเพิ่มขึ้นจึงทำให้เยื่อ tympanic membrane ฉีกขาดหรือทะลุได้ ความดันเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่างๆสามารถทำให้เกิดภาวะความดันเปลี่ยนแปลงได้และทำให้เกิดแก้วหูทะลุได้ ซึ่งอาการนี้เรียกว่า การบา